Prensiplerimiz

Redon, etik ilkeleri gereği din, dil, ırk, cinsiyet, inanç vb. sebeplere dayalı ayrım yapmaksızın çalışma ortamında bulunan herkesin eşit haklara sahip olduğu bir dünya sunar. Redon olarak tüm çalışanlarımıza huzurlu ve değerli hissettikleri bir çalışma ortamı sağlıyoruz. İnsan hak ve hürriyetlerine, bireysel özelliklerine, birlikte çalıştığımız kişilerin kişisel farklılıklarına sonsuz saygı duyuyoruz. Çalışanların güven ve sağlığını her daim ön planda tutmanın yanı sıra kişisel ve mesleki yetkinliklerinin gelişmesine de katkıda bulunuyoruz. Kısacası başarının paylaşıldığı bir sistemde dayanışma ve işbirliğini esas alan Redon’da insan ve çalışan haklarına yönelik tüm süreçler yasalarla tam bir uyum içinde ve temel prensiplerle yürütülüyor.

Müşteri memnuniyeti

Açık. Şeffaf. Müşteri odaklı. Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine karşılık verebilmek için gerekli tüm iletişim ve altyapı hizmetlerini bir araya getiriyoruz. Çünkü iş ortaklarımızın memnuniyetini ve mutluluğunu başarımızın en önemli göstergesi sayıyoruz. Tutabileceğimiz sözleri biliyor ve öyle veriyoruz. Redon ailesi olarak uzun vadeli ve adil ilişkiler kurmaya özen gösterirken, tarafımıza gelen önerileri titizlikle incelemeyi, tarafsız bir biçimde değerlendirmeyi asla ihmal etmiyoruz. Bunun için de mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul ediyoruz.Tüm bunların yanı sıra her yılın son ayında yaptığımız ‘’Müşteri Memnuniyeti Anketi’’ ile olumlu/olumsuz tüm eleştirileri dikkate alıyoruz. Sizler için varız. Ve unutmayın biz hep buradayız!

Çevre, sağlık & sosyal bilinç

"Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir." Redon, çevre bilincinin gelişmesi, sürdürülmesi ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakılması için herkesin taşıması gerektiği sorumlulukları da üstlenir. Zira Redon ailesi olarak üzerinde yaşadığımız dünyanın değerini bilir, atık miktarlarını azaltacak gerekli tedbirleri alırız. Doğal kaynakları korumak, hava/su ve toprak kirliliğini engellemek için; enerji ve malzemenin verimli kullanımını destekleriz. Çalışanlarımıza çevre, sağlık ve sosyal bilinç doğrultusunda ilgili eğitim planlamaları yaparak, onlara farkındalık sağlamak ise bizim öncelikli görevimiz.

Yalın üretim

Benimsediğimiz yalın üretim anlayışımızla, içerisinde gereksiz bir yapı barındırmayan, hata, maliyet, stok, işçilik, fire gibi müşteri memnuniyetsizliğine yol açacak unsurları en aza indirgediğimiz ideal bir sistem oluşturduk. Zira üretim akışına değer katmayan tüm faaliyetleri yok etmeyi ve hammadde israfının önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Redon ailesi olarak, tasarımdan başta olmak üzere ürünlerin üretim ve tesliminden kullanımına kadar tüm süreçlerde tasarruf ediyor üretim sürelerini azaltmak için çalışıyoruz. Dental teknolojinin sunduğu tüm süreçlerde prensip olarak israfları fark ediyor, tanımlıyor ve ortadan kaldırıyoruz. Kaliteyi artıran tüm bu sistematik yaklaşımlar da sürdürülebilir yalın üretim ve değişim de çabasız olmuyor. Başarının yolu ise tam da bu çabadan geçiyor.

Yasalara uyum & sorumluluklar

Yurt içi ve yurt dışı mevcut tüm faaliyetler ve işlemlerimizi milletlerarası hukuk çerçevesinde ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun yürütüyoruz. Ticari süreçlerimizin tümünde; kanunlara, düzenlemelere ve mesleki standartlara dikkat ediyoruz. Redon’da yasal sorumlulukların yanı sıra; Redon müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine, iş ortaklarına, topluma ve doğaya karşı diğer tüm sorumluluklar da bu prensipler çerçevesinde dikkate alınıyor.

Veri gizliliği & etik ilkeler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin tüm önlemlerimizi aldık. Verileriniz, belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ya da üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. Öncelikli olarak özel hayatın gizliliğini esas aldığımız prensiplerimiz arasında temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen ilgili mevzuatlara ve işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu başlıklarda ilginizi çekebilir

Neden Redon?

Redon olarak, dünyanın her yerinde ‘’Redon Değerleri’’ kapsamında hareket ettik ve taahhüt ettiğimiz sözleri tutarak, inovasyondan asla vazgeçmedik.

Devamı

Şirket Profili

İşini aşk ile yapan insanların 25 yılı aşkın tecrübeleriyle harmanladığı teknik bilgi ile dental alandaki en yüksek performanslı makineleri üretiyoruz.

Devamı

Kalite Yönetimi

Redon Teknoloji, toplam kalite yönetim sistemini ilke edinen uzman kadrosu ve prosesleri ile standart kalitesinden ödün vermeden üretim sürecini tamamlar.

Devamı